Techniky riešenia sudoku

Najlepšie techniky, tipy a triky na riešenie sudoku

Tu nájdete niekoľko techník, ktoré sme zostavili a ktoré vám, ako dúfame, pomôžu vyriešiť Sudokus lepšie a rýchlejšie.

Riešenie sudoku

Prvé tipy

Na úvod si zopakujme základné pravidlá hry:

V tejto prvej lekcii predstavíme niekoľko užitočných tipov na riešenie sudoku.

  1. Používajte ceruzku. Je oveľa pohodlnejšie riešiť sudoku ceruzkou ako na obrazovke počítača. Okrem toho ceruzka umožňuje jednoduché vymazanie.
  2. Cvičte postupne. Mnohé noviny a časopisy zvyčajne nekatalogizujú sudoku podľa náročnosti, takže pre začiatočníka môže byť naozaj ťažké dokončiť zložité sudoku. Na stránke PrintSudoku.com katalogizujeme sudoku, aby ste mohli cvičiť so sudoku podľa svojej úrovne. Čím vyššia je úroveň, tým ťažšie bude (zvyčajne) vkladať čísla a v prípade tých veľmi zložitých si niekedy budete musieť vyskúšať ťahy.
  3. Nie je nič lepšie ako napísať čísla kandidátov do ľavého horného rohu bunky. Ak píšete malými písmenami alebo na okraj, pri vyraďovaní čísel ich prečiarknite.
  4. Nechajte sa unášať, Sudoku je uvoľnená hra. Niektoré sudoku sa dajú vyriešiť za niekoľko minút, ale iné môžu trvať hodiny alebo dokonca dni.
  5. Dobre navrhnuté sudoku majú len jedno riešenie, využite túto vlastnosť vo svoj prospech.
  6. Nikdy to neskúšajte, kým si dôkladne nepreskúmate všetky možné ťahy.
  7. Dodržujte poradie pri umiestňovaní čísel, dobrou taktikou je začať s číslami, ktoré sa objavujú najčastejšie, a skončiť s tými, ktoré sa objavujú najmenej často; v prípade remízy rozhodnite o poradí a dodržujte ho počas celej hry.
  8. Skontrolujte, či je každý váš krok správny, zlyhanie na začiatku môže mať katastrofálne následky.
  9. Ak nemôžete nájsť možné riešenie, požiadajte o pomoc alebo skúste sudoku vyriešiť inokedy. Riešenie sa často objaví, keď to najmenej čakáte, a nie vždy, keď máte pred sebou sudoku. ;).

Základná metóda

Najjednoduchší spôsob, ako objaviť číslo, je, keď v riadku, stĺpci alebo kvadrante zostane len jedno číslo. V tomto prípade sa chýbajúce číslo dostane do jediného prázdneho políčka.

Lekcia 2

Ako vidno, prvý riadok obsahuje všetky čísla okrem čísla 7, takže v prázdnej bunke môže byť len toto číslo. V prvom stĺpci sa niečo podobné deje s číslom 5, rovnako ako v šiestom kvadrante s číslom 1.

Kríženie riadkov a stĺpcov

Ďalším spôsobom zisťovania čísel je krížové porovnávanie podľa riadkov a stĺpcov. Tento postup spočíva v zameraní sa na políčko a skontrolovaní, ktoré čísla môžu byť na danom mieste, pričom sa vylúčia čísla v tom istom riadku alebo stĺpci.

Na nasledujúcom obrázku vidíme, že do označeného políčka môže ísť len číslo 7, pretože čísla 1, 8, 3, 6 a 9 sú v rovnakom stĺpci a čísla 2, 4 a 5 v rovnakom riadku.

Technika sudoku 3

Vylepšenie tejto techniky sa dosiahne aj kontrolou čísel, ktoré sa nachádzajú v rovnakom kvadrante. V nasledujúcom príklade vidíme, že pomocou kríženia riadkov a stĺpcov by sme mali čísla 5, 7 a 8 ako kandidátov na umiestnenie do označeného políčka. Keďže čísla 5 a 8 sú už umiestnené na svojich pozíciách v kvadrante, môžeme ich vyradiť, takže na označenú pozíciu sa dostane číslo 7.

Technika sudoku 3

Swordfish

Technika Swordfish sa v sudoku používa vtedy, keď sa určité číslo objaví ako možné presne v troch riadkoch a troch stĺpcoch. Ak sa napríklad číslo 5 môže vyskytovať len v stĺpcoch 2, 5 a 8 v troch rôznych riadkoch, vznikne vzor Swordfish. V tomto prípade, ak sa číslo 5 nemôže vyskytovať v žiadnom inom políčku v týchto riadkoch mimo stĺpcov 2, 5 a 8, potom možno v týchto stĺpcoch vylúčiť 5 ako možnosť z iných riadkov.

Táto metóda je užitočná najmä na odomknutie zaseknutých situácií v pokročilej hre. V praktickom prípade, ak si všimnete, že v riadkoch 1, 4 a 7 môže číslo 5 ísť len do tých istých troch stĺpcov, identifikovali ste Rybí meč. Teraz môžete bezpečne odstrániť číslo 5 zo stĺpcov 2, 5 a 8 vo všetkých ostatných riadkoch, čím sa často vyčistí viacero políčok a uľahčí sa riešenie zvyšku sudoku.

XYZ-Wing

XYZ-Wing sa zameriava na hľadanie troch políčok, ktoré tvoria spojenie, pričom dve z nich majú dve možné čísla a tretie (pivot) má spoločné číslo s každým z ostatných dvoch. Predpokladajme napríklad tri bunky, kde jedna bunka má možnosti 1 a 2, druhá 1 a 3 a pivot 1, 2, 3. Táto konfigurácia umožňuje odstrániť číslo 1 z ostatných buniek, ktoré vidia všetky tri, pretože 1 musí zaberať jednu z nich, čím sa spresnia možnosti v týchto oblastiach.

Ak sa v praxi stretnete s touto konfiguráciou v hre sudoku, otvára sa vám možnosť výrazne znížiť možnosti. Všimnite si, ako sa bunky navzájom ovplyvňujú a ako prítomnosť spoločného čísla v otočnej bunke obmedzuje umiestnenie tohto čísla v súvisiacich bunkách. Použitím techniky XYZ-Wing môžete strategicky eliminovať možnosti, čo vám uľahčí riešenie zložitejších častí hádanky.

Dvojité prepojenie (Dual linking)

Technika dvojitého prepojenia sa používa vtedy, keď dve čísla môžu byť len v dvoch bunkách riadku, stĺpca alebo bloku a tieto bunky neobsahujú žiadne iné čísla. Vyriešením jedného z čísel sa automaticky vyrieši pozícia druhého. Táto technika je účinná pri eliminácii možností v oblastiach, kde sú čísla silne prepojené, čím pomáha zjednodušiť tabuľu a posunúť sa k riešeniu sudoku.

Predstavte si sudoku, v ktorom v určitom riadku môžu čísla 3 a 7 obsahovať iba políčka A2 a A8. Zatiaľ nevieme, ktoré z týchto políčok obsahuje čísla 3 alebo 7, ale vieme, že žiadne iné políčko v tomto riadku tieto čísla obsahovať nemôže. Ak na inom mieste tabuľky vyriešime, že A2 musí obsahovať 3, automaticky vieme, že A8 musí obsahovať 7. Táto priama súvislosť medzi týmito dvoma bunkami nám umožňuje postupovať ďalej v riešení sudoku a vylúčiť tieto možnosti vo zvyšku riadku.

Reťazový box (Box line reduction)

Technika Redukcia riadkov v rámčeku je pokročilá stratégia v sudoku, ktorá sa používa vtedy, keď sú možné umiestnenia čísla v riadku alebo stĺpci úplne v rámci jednej oblasti alebo rámčeka. Identifikovaním tejto konfigurácie môžete toto číslo vylúčiť z možných umiestnení v iných políčkach toho istého políčka, ktoré sa nenachádzajú v konkrétnom riadku alebo stĺpci. Je to preto, že keďže sa číslo musí nachádzať v riadku alebo stĺpci v danom rámčeku, nemôže sa nachádzať na inom mieste v rámci toho istého rámčeka.

Ak sa napríklad v hornom políčku sudoku môžu čísla 4 objaviť len v políčkach, ktoré sú zároveň súčasťou riadku 2, potom môžete vylúčiť možnosť 4 v ostatných políčkach tohto políčka, ktoré nie sú súčasťou riadku 2. Tento postup pomáha zúžiť možnosti a môže byť kľúčom k postupu v hre, najmä v situáciách, keď je hracia plocha veľmi preplnená a riešenia nie sú okamžite zrejmé. Používanie tejto techniky zvyšuje efektivitu pri riešení sudoku, pretože sprehľadňuje možnosti a uľahčuje identifikáciu čísel, ktoré možno umiestniť na iné miesto na hracej ploche.

Ak poznáte ďalšie techniky riešenia sudoku, ktoré sme nespomenuli, budeme radi, ak sa nám ozvete. Vaše poznatky by mohli pomôcť ostatným fanúšikom sudoku zlepšiť svoje zručnosti. Neváhajte nás kontaktovať a podeliť sa o svoje stratégie a tipy.

☕ Buy me a coffee
Bezplatné sudoku na hranie online, tlač a stiahnutie.
O stránke © 2005-2024 www.PrintSudoku.com
V každej mriežke sudoku sa skrýva nová úloha, ktorú treba vyriešiť.