Sudoku oplos technieken

De beste technieken, tips en trucs om sudokus op te lossen

Hier vind je verschillende technieken die we hebben verzameld en waarvan we hopen dat ze je helpen om Sudokus beter en sneller op te lossen.

Sudoku oplossen

Eerste tips

Laten we om te beginnen de basisregels van het spel eens doornemen:

In deze eerste les zullen we enkele nuttige tips geven voor het oplossen van Sudokus.

  1. Gebruik een potlood. Het is veel handiger om een Sudoku met potlood te doen dan op een computerscherm. Bovendien kunt u met het potlood op een eenvoudige manier gummen.
  2. Probeer geleidelijk. Gewoonlijk worden sudoku's in veel kranten en tijdschriften niet op moeilijkheidsgraad gecatalogiseerd, zodat het voor een beginneling erg moeilijk kan zijn om een ingewikkelde sudoku uit te spelen. In PrintSudoku.com catalogiseren we de sudoku's, zodat je kunt oefenen met sudoku's op basis van je niveau. Hoe hoger het niveau, hoe moeilijker het (meestal) zal zijn om de cijfers in te voeren en, bij de zeer moeilijke, zult u soms zetten moeten uitproberen.
  3. Er is niets beters dan de kandidaatnummers in de linkerbovenhoek van de cel te schrijven. Als u klein of in een marge schrijft, streep ze dan door als u nummers weggooit.
  4. Doe het rustig, Sudoku is een ontspannen spel. Sommige sudoku's kunnen in een paar minuten worden opgelost, maar andere kunnen uren of zelfs dagen duren.
  5. Goed ontworpen sudoku's hebben maar één oplossing, gebruik deze eigenschap in je voordeel.
  6. Probeer het nooit voordat je alle mogelijke zetten zorgvuldig hebt onderzocht.
  7. Volg een volgorde bij het plaatsen van de nummers, een goede tactiek is te beginnen met de nummers die het vaakst voorkomen en te eindigen met de nummers die het minst vaak voorkomen; in geval van gelijke nummers bepaalt u de volgorde en volgt u deze gedurende het hele spel.
  8. Controleer of elke stap die u zet geldig is, een mislukking in het begin kan rampzalig zijn.
  9. Als je geen mogelijke oplossing vindt, vraag dan om hulp, of probeer de sudoku een andere keer. Vaak verschijnt de oplossing wanneer je die het minst verwacht, en niet altijd wanneer je voor de sudoku zit. ;).

Basismethode

De gemakkelijkste manier om een getal te ontdekken is wanneer er nog maar één getal over is in een rij, kolom of kwadrant. In dit geval gaat het ontbrekende nummer in het enige lege vakje.

Les 2

Zoals men kan zien, bevat de eerste rij alle getallen behalve 7, zodat alleen dit getal in de lege cel kan staan. In de eerste kolom gebeurt iets soortgelijks met de 5, evenals in het zesde kwadrant met de 1.

Rij- en kolomkruising

Een andere manier om getallen te ontdekken is door kruisverwijzingen per rij en kolom. Dit houdt in dat men zich op een vakje concentreert en nagaat welke getallen op die plaats kunnen staan, waarbij getallen in dezelfde rij of kolom worden geëlimineerd.

In de volgende afbeelding kunnen we zien dat alleen 7 in het aangegeven vakje kan, omdat de nummers 1, 8, 3, 6 en 9 in dezelfde kolom staan en de nummers 2, 4 en 5 in dezelfde rij.

Sudoku Techniek 3

Een verbetering van deze techniek wordt bereikt door ook de getallen te controleren die in hetzelfde kwadrant staan. In het volgende voorbeeld kunnen we zien dat bij gebruik van de kruising tussen rijen en kolommen we de getallen 5, 7 en 8 zouden hebben als kandidaten om in het gemarkeerde vakje te worden geplaatst. Aangezien de getallen 5 en 8 al op hun plaats in het kwadrant staan, kunnen we ze weggooien, zodat het getal 7 de aangegeven plaats inneemt.

Sudoku Techniek 3

Gratis Sudoku's om online te spelen, te printen en te downloaden.
Over © 2005-2022 www.PrintSudoku.com