Sudoku-løsningsteknikker

De bedste teknikker, tips og tricks til at løse sudokus

Her finder du flere teknikker, som vi har samlet, og som vi håber vil hjælpe dig med at løse Sudokus bedre og hurtigere.

Løsning af en sudoku

Første tips

Lad os først gennemgå de grundlæggende spilleregler:

I denne første lektion vil vi præsentere nogle nyttige tips til at løse Sudokus.

  1. Brug en blyant. Det er meget mere praktisk at lave en Sudoku med blyant end på en computerskærm. Desuden giver blyanten dig mulighed for at slette den på en enkel måde.
  2. Øv dig gradvist. Normalt katalogiserer mange aviser og magasiner ikke sudokuerne efter sværhedsgrad, så for en nybegynder kan det være rigtig svært at blive færdig med en kompleks sudoku. På PrintSudoku.com katalogiserer vi sudokuerne, så du kan øve dig med sudokuerne i forhold til dit niveau. Jo højere niveau, jo sværere vil det (som regel) være at sætte tallene ind, og i de meget svære tilfælde vil du nogle gange være nødt til at prøve dig frem.
  3. Der er intet bedre end at skrive kandidatnumrene i øverste venstre hjørne af cellen. Hvis du skriver småt eller i en margen, skal du strege dem over, når du fjerner numrene.
  4. Tag det roligt, Sudoku er et afslappet spil. Nogle sudokus kan løses på få minutter, men andre kan tage timer eller endda dage.
  5. Veludformede sudokus har kun én løsning, så brug denne funktion til din fordel.
  6. Prøv aldrig, før du er færdig med at undersøge alle mulige træk nøje.
  7. Følg en rækkefølge i placeringen af tallene.En god taktik er at starte med de tal, der optræder hyppigst, og slutte med de mindst hyppige; i tilfælde af uafgjort spil bestemmer du rækkefølgen og følger den hele vejen gennem spillet.
  8. Kontroller, at hvert enkelt skridt, du tager, er gyldigt, en fejl i begyndelsen kan være katastrofal.
  9. Hvis du ikke finder en mulig løsning, skal du bede om hjælp eller prøve sudoku'en en anden gang. Ofte dukker løsningen op, når du mindst venter den, og ikke altid når du står foran sudoku'en. ;).

Grundlæggende metode

Den nemmeste måde at finde et tal på er, når der kun er ét tal tilbage i en række, kolonne eller kvadrant. I dette tilfælde skal det manglende nummer placeres i det eneste tomme felt.

Lektion 2

Som det fremgår, indeholder den første række alle tallene undtagen 7, så kun dette tal kan være i den tomme celle. I den første kolonne sker noget lignende med 5'eren, og i den sjette kvadrant sker det samme med 1'eren.

Krydsning af rækker og kolonner

En anden måde at finde tal på er ved at krydsreferere efter række og kolonne. Dette består i at fokusere på en boks og kontrollere, hvilke tal der kan placeres i den pågældende position, idet man udelukker dem i samme række eller kolonne.

På det følgende billede kan vi se, at kun 7 kan komme i det angivne felt, da tallene 1, 8, 3, 6 og 9 er i samme kolonne og tallene 2, 4 og 5 i samme række.

Sudoku teknik 3

En forbedring af denne teknik opnås ved også at kontrollere de tal, der befinder sig i samme kvadrant. I det følgende eksempel kan vi se, at hvis vi bruger krydset mellem rækker og kolonner, vil vi have tallene 5, 7 og 8 som kandidater til at blive placeret i det markerede felt. Da tallene 5 og 8 allerede er placeret på deres pladser i kvadranten, kan vi kassere dem, så tallet 7 er det, der er placeret på den angivne plads.

Sudoku teknik 3

Swordfish

Sværdfiskteknikken bruges i Sudoku, når et bestemt tal optræder som muligt i præcis tre rækker og tre kolonner. Hvis tallet 5 for eksempel kun kan optræde i kolonnerne 2, 5 og 8 i tre forskellige rækker, dannes der et sværdfiskmønster. Hvis 5-tallet ikke kan være i nogen anden celle i disse rækker uden for kolonnerne 2, 5 og 8, kan 5-tallerne elimineres som muligheder i disse kolonner fra andre rækker.

Denne metode er især nyttig til at låse op for fastlåste situationer i et avanceret spil. I et praktisk tilfælde, hvis du bemærker, at tallet 5 i række 1, 4 og 7 kun kan gå i de samme tre kolonner, har du identificeret et fiskesværd. Du kan nu trygt fjerne tallet 5 fra kolonne 2, 5 og 8 i alle andre rækker, hvilket ofte rydder flere celler og gør det lettere at løse resten af sudokuen.

XYZ-Wing

XYZ-Wing fokuserer på at finde tre celler, der danner en forbindelse, hvor to har to mulige tal, og den tredje (omdrejningspunktet) deler et tal med hver af de to andre. Lad os for eksempel antage tre celler, hvor en celle har mulighederne 1 og 2, en anden 1 og 3, og omdrejningspunktet 1, 2, 3. Denne konfiguration gør det muligt at fjerne tallet 1 fra andre celler, der ses af alle tre, da 1-tallet skal optage en af dem og dermed tydeliggøre valgmulighederne i disse områder.

Hvis du i praksis støder på denne konfiguration i et sudoku-spil, åbner det op for en mulighed for at reducere mulighederne betydeligt. Læg mærke til, hvordan cellerne interagerer, og hvordan tilstedeværelsen af det delte tal i pivot-cellen begrænser placeringen af dette tal i relaterede celler. Ved at anvende XYZ-Wing-teknikken kan du strategisk eliminere valgmuligheder, hvilket gør det lettere at løse de mere komplekse dele af puslespillet.

Dobbelt link (Dual linking)

Dual Linking-teknikken anvendes, når to tal kun kan være i to celler i en række, kolonne eller blok, og disse celler ikke indeholder andre tal. Ved at løse et af tallene løses det andet tals position automatisk. Denne teknik er effektiv til at eliminere valg i områder, hvor tallene er stærkt forbundne, hvilket hjælper med at forenkle brættet og bevæge sig mod løsningen af Sudoku.

Forestil dig en sudoku, hvor kun cellerne A2 og A8 i en bestemt række kan indeholde tallene 3 og 7. Vi ved endnu ikke, hvilken af disse celler der indeholder 3 eller 7, men vi ved, at ingen anden celle i den række kan indeholde disse tal. Hvis vi et andet sted på tavlen løser, at A2 skal indeholde 3, ved vi automatisk, at A8 skal indeholde 7. Denne direkte forbindelse mellem de to celler gør det muligt for os at komme videre i løsningen af sudokuen og eliminere disse muligheder i resten af rækken.

Kædekasse (Box line reduction)

Box Line Reduction-teknikken er en avanceret strategi i Sudoku, der anvendes, når de mulige placeringer af et tal i en række eller kolonne udelukkende er inden for et enkelt område eller en enkelt boks. Ved at identificere denne konfiguration kan du eliminere tallet fra de mulige placeringer i andre celler i den samme boks, som ikke er i den specifikke række eller kolonne. Da tallet skal optræde i rækken eller kolonnen i den pågældende boks, kan det nemlig ikke være på en anden position i den samme boks.

Hvis for eksempel tallet 4 i en sudokus øverste felt kun kan forekomme i celler, der også er en del af række 2, så kan du udelukke 4 som en mulighed i de andre celler i feltet, der ikke er en del af række 2. Denne handling hjælper med at indsnævre valgmulighederne og kan være nøglen til at komme videre i spillet, især i situationer, hvor brættet er meget overfyldt, og løsningerne ikke er umiddelbart indlysende. At bruge denne teknik forbedrer effektiviteten, når man løser Sudoku, da det tydeliggør mulighederne og gør det lettere at identificere tal, der kan placeres andre steder på brættet.

Hvis du kender til andre sudoku-løsningsteknikker, som vi ikke har nævnt, vil vi meget gerne høre fra dig. Din viden kan hjælpe andre sudoku-fans med at forbedre deres færdigheder. Du er velkommen til at kontakte os og dele dine strategier og tips.

☕ Buy me a coffee
Gratis Sudokus, som du kan spille online, udskrive og downloade.
Om © 2005-2024 www.PrintSudoku.com
Sudoku er en øvelse for sindet, der styrker logik og forudseenhed.